Mezinárodní právní kancelář VERDYS Law

Pouze nové nápady!

Farmacie

Právní ochrana ekonomické činnosti ve sféře farmacie je třetím bodem činnosti naší agentury.

Právní ochrana v oblasti farmacie vyžaduje od právníků dobré znalosti a značnou praktickou zkušenost v oblasti práva hospodářské soutěže, daní, exportu - importu, registračních a licenčních řízení, práv k duševnímu vlastnictví, reklamních a prodejních aktivit atd. Můžeme nabídnout našim zákazníkům v rámci této praxe poměrně širokou škálu právních, poradenských a dalších souvisejících služeb, a to zejména:

  • jednorázové konzultace a právní služby podnikatelským subjektům působícím v oboru farmacie (od výroby až po distribuci);
  • právní podpora pro registraci, výrobu a distribuci léčiv v České republice a dalších zemích EU;
  • právní ochrana importu a exportu léčiv;
  • • poradenství při tvorbě a šíření reklamy na léčivé přípravky (včetně hodnocení a schvalování propagačních materiálů, získání povolení pro jejich distribuci, řešení sporů se zákazníky, konkurenty, a další);
  • ochrana práv výrobců a dodavatelů léků v boji proti nekalé soutěži;
  • podpora a pomoc při registraci léčivých přípravků v České republice a dalších zemích EU;
  • právní podpora pro organizaci a provádění klinických zkoušek;
  • registrace a ochrana duševního vlastnictví v oblasti farmacie v České republice a zemích EU;
  • doporučení týkající se spolupráce s lékařskými institucemi a zaměstnanci;
  • doporučení týkající se výběru metod propagace léčiv a metod jejich realizace a další.

Přečtěte si více o službách, které můžeme v této oblasti nabídnout, můžete se podívat do příslušných pododdílů internetových stránek nebo zjistěte více od našich odborníků.