Mezinárodní právní kancelář VERDYS Law

Pouze nové nápady!

Partneři

Spolupracujeme s mnoha organizacemi a firmami v České republice i v zahraničí. S mnoha partnery jsme uzavřeli řadu písemných dohod a smluv, ale stejně tak máme zájem o navázání spolupráce a obchodních vztahů s mnoha dalšími. Máte-li také zájem stát se naším partnerem, prosím kontaktujte nás.

Agentura "IRTSA Ukraine"

Centrum zdravotní a reprodukční práva Sergeje Antonova

Agentura "Medical Staff Consulting"

Mezinárodní školicí centrum IPLC