Mezinárodní právní kancelář VERDYS Law

Pouze nové nápady!

Zákazníci

Spolupracujeme s právnickými a fyzickými osobami ze zemí SNS, EU a dalších, stejně jako s jejich zástupci.

S ohledem na specifika naší oblasti, jsou informace o našich zákaznících důvěrné.